Retour- en restitutiebeleid:

U heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De deadline voor het annuleren van een bestelling is 14 dagen vanaf de datum waarop u de goederen ontvangen heeft, of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het geleverde product in bezit neemt.
Om u herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van u beslissing door middel van een duidelijke verklaring.
U kunt ons op de hoogte stellen van uw beslissing via een e-mail naar backoffice@sincityboxing.com
Wij vergoeden u uiterlijk 7 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. Wij zullen het overgemaakte bedrag, terugboeken naar de rekening waarmee het product betaalt is.

Voorwaarden voor retourzendingen:

Om ervoor te zorgen dat de goederen in aanmerking komen voor retournering, moet u ervoor zorgen dat:
• De goederen zijn gekocht in de laatste 14 dagen
• De goederen zich bevinden in de originele verpakking
De volgende goederen kunnen niet worden geretourneerd:
• De levering van goederen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn.
• De levering van goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, bijvoorbeeld goederen die snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.
• De levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
• De levering van goederen die na levering, naar hun aard, onlosmakelijk met andere items gemengd zijn.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen controle retouren te weigeren die niet aan de bovenstaande retourvoorwaarden voldoen.
 

Goederen retourneren

U bent verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het retourneren van de goederen naar ons. U dient de goederen naar het volgende adres te sturen:
Rijder 1B-9
1507DP
Zaandam
 
Sin City Boxing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadigde of verloren goederen tijdens de retourzending. Daarom raden we een verzekerde en traceerbare verzending aan. Wij kunnen geen restitutie verlenen zonder daadwerkelijke ontvangst van de goederen of een bewijs van ontvangen retourlevering.


Contact

Als u vragen heeft betreft ons retour- en restitutiebeleid, kunt u een e-mail sturen naar: backoffice@sincityboxing.com